Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
Ponowne
wykorzystywanie
Ochrona
danych osobowych
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka                                      Szkoła Podstawowa w Libiszowie
                         _______________________________________________

                                Libiszów 64
                                26-300 Opoczno                                                Tel: 44 755 18 30
                                                 e-mail: splibiszow@opoczno.edu.pl
                               strona www szkoły: http://libiszow64.edupage.org/
                                               
                               ___________________________________________

                                  NIP  768-16-35-156            REGON:  001231760
                                __________________________________________

                       odpowiada: Helena Kuśmierczyk

wytworzył: Helena Kuśmierczyk

wprowadził: administrator

data: 27-09-2012

data: 27-09-2012

data: 28-09-2012Rejestr zmian strony